Jakie modele pracy superwizyjnej są wykorzystywane?

Są różne style, narzędzia i modele. Stosowany najczęściej przez Nas to MODEL SIEDMIU PERSPEKTYW.

,,Supervision is a forum where supervisees review and reflect on their work in order to do it better."(Carroll 2007: s. 433, za Tatiana Bachkirova, Peter Jackson and David Clutterbuck Coaching and Mentoring Supervision Theory and Practice; Open University Press, New York 2011, s.15.)

Definicje Superwizji

Definicja ICF

Superwizja jest procesem uczenia się doświadczonego coacha przy wsparciu superwizora. Ma ona na celu lepsze zrozumienie prowadzonych procesów coachingowych, podniesienie kompetencji oraz rozwój coacha. Przekłada się też na korzyści dla jego klientów. ICF rekomenduje profesjonalnym coachom regularne poddawanie się superwizji. www.icf.org.pl/superwizja

Definicja Izby Coachingu

„Superwizja w coachingu to proces profesjonalnego wsparcia coacha ze strony superwizora, czyli doświadczonego i odpowiednio przeszkolonego coacha. Zapewnia on coachowi poddającemu się superwizji, rozwój, podnoszenie efektywności jego praktyki coachingowej, lepsze zrozumienia klienta i
jego systemu oraz swojej roli w procesie klienta. Superwizja odbywa się poprzez interaktywną refleksję, konstruktywną ewaluację i dzielenie się ekspertyzą, dlatego superwizor naprzemiennie pełni kilka ról: mentora, coacha, trenera” www.izbacoachingu.com/standardy

 

Jak pracujemy?

1. W trakcie spotkania, demonstracja warsztatu pracy.2. Omawianie nagranej sesji, rozmowy, fragmentu szkolenia.3. Omawianie tematu, z jakim przychodzi coach, menadżer, trenerSuperwizor poddaje analizie sesję, rozmowę, fragment szkolenia prowadzone przez coacha, menadżera, trenera następnie:

  • udziela informacji zwrotnych dotyczących zgodności posiadanych umiejętności ze standardami danej organizacji,
  • udziela informacji rozwojowej, zadaje pytania prowadzące do refleksyjnego uczenia, docenia.

Superwizor elastycznie dostosowuje prowadzoną superwizję do poziomu rozwoju coacha, menadżera, trenera.

Superwizorzy, Mentorzy 

Anita Orzechowska

Mgr Doradztwa i Coachingu,
Akredytowany Coach Izby Coachingu, Akredytowany Coach ICF PCC,
Akredytowany Superwizor Izby Coachingu, Mentor Coach ICF,
doradca i trener biznesu.
Posłuchaj podcastu o coachingu i rozwoju osobistym i firm.