+48 52 320 06 88 kontakt@cstcoaching.pl

Kurs coachingu Modularna Szkoła Coachingu online

00013
12 817.01zł
Dostępny
1
Szczegóły produktu
Marka: WKC Anita&John
: sztuka

Kurs coachingu Modularna Szkoła Coachingu - usługa online

Modularna Szkoła Coachingu Anita Orzechowska i John Edward Baron de Sanitas to kompleksowy program przygotowujący do:

 1. zawodu profesjonalnego coacha,
 2. akredytacji ICF, EMCC, IC,
 3. coachingowego stylu zarządzania,
 4. maksymalizacji potencjału zawodowego.

MSC składa się z 3 pakietów i 8 modułów WKC

 1. Pakiet 1 Fundamenty Coachingu: WKC I, WKC II, WKC III 35h warsztaty, 10 platforma e-learning.
 2. Pakiet 2 Coaching Zaawansowany: WKC IV, WKC V, WKC VI 42h warsztaty, 8 platforma e-learning.
 3. Pakiet 3 Coaching Profesjonalny: WKC VII, WKC VIII 48h warsztaty, 10 platforma e-learning.

razem 125 godzin warsztatowych online i 28 godzin pracy na platformie e-learningowej

Możesz kupić cały program lub poszczególne Pakiety.

Moduł WKC I, WKC II, WKC III kupujesz osobno lub w Pakiecie 1

JEDYNE w POLSCE szkolenie w zakresie kompetencji i przygotowujące do akredytacji w 3 organizacjach: ICF, EMCC, IC.

Więcej...

NOWOŚĆ

Uczymy zgodnie z standardami i wymaganiami akredytacyjnymi 3 niezależnych organizacji coachingowych:

 • IC Izba Coachingu
 • EMCC European Mentoring & Coaching Council
 • ICF International Coaching Federation

Edycja uwzględniać będzie zmiany w ICF od 2022 roku.

Modularna Szkoła Coachingu:

Pakiet 1 Fundamenty Coachingu:

 • WKC I Fundamenty klasycznego Coachingu niedyrektywnego.
 • WKC II - Etyka w pracy coacha - Kodeksy Etyczne IC, EMCC, ICF
 • WKC III - Podstawy Kluczowych Kompetencji Coacha

Pakiet 2 Coaching Zaawansowany:

 • WKC IV - Zaawansowane Kluczowe Kompetencje Coacha
 • WKC V - Mentoring Grupowy 7h ćwiczenia do nowego egzaminu wiedzy ICF
 • WKC VI - Mentoring Indywidualny 3h analiza i omówienie transkrypcji sesji.

Pakiet 3 Coaching Profesjonalny:

 • WKC VII - Pogłębione Kompetencje Coacha 16h Warsztaty + 4h Platforma = 20h
 • WKC VIII - Profesjonalne Kompetencje Coacha 32h Warsztaty +6h Platforma = 30h

Dla kogo:

 • osoby uzupełniające swoje kompetencje coachingowe,
 • osoby zastanawiające się nad zawodem Coacha,
 • osoby zainteresowane samorozwojem,
 • handlowcy, inni specjaliści,
 • konsultanci, trenerzy, doradcy, psycholodzy,
 • menedżerowie, liderzy, specjaliści HR,
 • lekarze, dietetycy,
 • nauczyciele, doradcy zawodowi,
 • osoby z obszaru pomocowego.
 • osoby, które chcą ugruntować się w zawodzie profesjonalnego Coacha,
 • osoby zastanawiające się nad akredytacją Coacha w ICF, EMCC, IC,
 • osoby zainteresowane pogłębionym rozwojem profesjonalnym.

Cel Modularnej Szkoły Coachingu

Profesjonalne praktyczne zastosowanie kompetencji coachingu klasycznego:

 • płynne posługiwanie się narzędziami skutecznej komunikacji,
 • rozbudowanie indywidualnego stylu w zastosowaniu spektrum Kluczowych Kompetencji Coacha ICF, EMCC, IC,
 • modele pracy wspierającej
 • transteoretyczny model zmiany,
 • rozpoznawanie zasobności klienta,
 • zastosowanie etyki zawodowej,
 • transformacja tożsamości coacha.

Korzyści z uczestnictwa w Modularnej Szkole Coachingu:

 • po ukończeniu Pakietu 1: uzyskanie wystarczającej ilości godzin do pierwszej międzynarodowej akredytacji w EMCC na poziomie Foundation oraz inicjacja akredytacji w ICF ścieżka portfolio,
 • Po ukończeniu Pakietu 2: uzyskanie wystarczającej ilości godzin nauki z obszaru coachingu do międzynarodowej akredytacji w EMCC na poziomie na drugim Practitioner oraz akredytacji w ICF ACC ścieżką portfolio,
 • Po ukończeniu Pakietu 3: uzyskanie wystarczającej ilości godzin nauki z obszaru coachingu do międzynarodowej akredytacji w EMCC na poziomie trzecim Senior Practitioner, akredytacji w ICF ACC lub PCC ścieżką portfolio, akredytacji Coacha w Izbie Coachingu.
 • przygotowanie do egzaminu the Coach Knowledge Assessment (CKA) w International Coaching Federation,
 • profesjonalne posługiwanie się kompetencjami trzech organizacji coachingowych,
 • kontynuacja procesu transformacji zawodowej,
 • kształtowanie tożsamości profesjonalnego coacha,
 • podwyższenie poziomu obecności w praktyce coacha,
 • umiejętność wyznaczania i realizacji celów transformujących,
 • biegłe zastosowanie kluczowych kompetencji we własnej praktyce,
 • pogłębienie refleksyjnego uczenia się, samoświadomości i postawy,
 • dopasowanie narzędzi pracy coacha do potrzeb klienta,
 • implementacja wynikowych i procesowych modeli coachingowych,
 • rozwiązywanie problemów etycznych IC, EMCC, ICF,
 • podejście etyczne w praktyce profesjonalnego coacha,
 • ukończenie warsztatów prowadzonych przez akredytowanych profesjonalistów.

Program warsztatów Modularnej Szkoły Coachingu

Moduł 1 Pakietu 1 MSC: WKC I Fundamenty klasycznego Coachingu niedyrektywnego

Cel warsztatów: Pozyskanie bazowych kompetencji coachingu klasycznego.

I. Wprowadzenie do coachingu klasycznego

 1. Definicje coachingu ICF, EMCC, IC.
 2. Przykłady celów i obszarów coachingu.

II. Różnice między coachingiem niedyrektywnym a innymi usługami rozwojowymi i pomocą psychologiczną

 1. Klient zasobny, wstępne rozpoznanie kompetencji oraz zakresu sprawczości.
 2. Rozróżnienie kompetencji osób wspierających z odróżnieniem określonych kompetencji które posiada coach, zakres jego działania.

III. Przebieg procesu coachingu klasycznego

 1. Założenia, struktura i przebieg procesu.
 2. Określenie celu procesowego.
 3. Struktura sesji.

IV. Elementy efektywnej komunikacji niedyrektywnej

 1. Zadawanie pytań, obszary stosowania pytań zamkniętych i otwartych, tworzenie i zastosowanie.
 2. Aktywne słuchanie.
 3. Odzwierciedlanie.
 4. Klaryfikacja.
 5. Parafraza, backtracking i inne.

V. Praktyczne ćwiczenia pracy z klientem

 1. Zastosowanie modelu GROW, tworzenie i implementacja pytań w poszczególnych obszarach modelu.
 2. Ćwiczenia do zastosowania na poszczególnych etapach sesji.

VI. Określenie kompetencji coacha klasycznego / niedyrektywnego

 1. Kompetencje Coacha ICF, EMCC, IC w praktyce.
 2. Rozpoznawanie kompetencji w sesji coachingowej.
 3. Permanentny rozwój: superwizja, mentorcoaching, autorefleksja.

Moduł 2 Pakietu 1 MSC: WKC II Etyka w pracy coacha - Kodeksy Etyczne IC, EMCC, ICF

Cel warsztatów: Pozyskanie kompetencji z obszaru etyki coachingu klasycznego.

 1. Omówienie Kodeksów Etycznych ICF, EMCC, IC.
 2. Wyłonienie różnic i podobieństw między kodeksami.
 3. Analiza przypadków.


Moduł 3 Pakietu 1 MSC: WCK III Podstawy Kluczowych Kompetencji Coacha

Cel warsztatów: Praktyczne posługiwanie się podstawowymi umiejętnościami z zakresu Kluczowych Kompetencji Coacha.

I. Wprowadzenie do kluczowych kompetencji określonych przez ICF, EMCC, IC

 1. Charakterystyka Kluczowych Kompetencji coacha niedyrektywnego,
 2. Podobieństwa i różnice pomiędzy ICF, EMCC, IC,
 3. Analiza przypadków.

II. Kluczowe Kompetencje ICF, EMCC, IC w przebiegu procesu coachingu klasycznego

 1. Kompetencje w założeniach, strukturze i przebiegu procesu.
 2. Kompetencje w określeniu celu procesowego.
 3. Kompetencje w struktura sesji.

III. Praktyczne ćwiczenia Kluczowych Kompetencji Coacha z zastosowaniem Modelu GROW

 1. Zastosowanie modelu GROW, tworzenie i implementacja kompetencji.
 2. Narzędzia komunikacji w Kluczowych Kompetencjach ICF, EMCC, IC:
 • Zastosowanie pytań,
 • Aktywnego słuchania,
 • Odzwierciedlania,
 • Klaryfikacji,
 • Parafrazy, backtrakingu,
 • Informacji Zwrotnej,
 • i innych narzędzi.

Moduł 4 Pakietu 2 MSC: WKC IV Zaawansowane Kluczowe Kompetencje Coacha

Cel warsztatów: Interioryzacja uwewnętrzniająca Kluczowe Kompetencje ICF, EMCC, IC.

I. Badanie zasobności klienta coachingu.

 1. Podstawy psychologiczne coachingu.
 2. Stan poznawczy a emocjonalny klienta coachingu.
 3. Zasoby wiedzy i doświadczenia.
 4. Wartości i przekonania.
 5. Dalsze uwarunkowania zasobności.

II. Gotowość do zmian w oparciu o Spiralny model zmiany (J. Prochaska, C. Diclemente, J. Norcross).

 1. Prekontemplacja.
 2. Kontemplacja.
 3. Przygotowanie.
 4. Działanie.
 5. Podtrzymanie.
 6. Rozwiązanie.

III. Zaawansowane modele prowadzenia sesji.

 1. Modele coachingowe nastawione na wynik.
 2. Modele coachingowe nastawione na proces. (strzała coachingowa,)

IV. Praktyczne studium nad Kluczowymi Kompetencjami ICF, EMCC, IC.

 1. Powiązania i różnice w podejściach kompetencyjnych organizacji.
 2. Specyficzne markery, wskaźniki, opisy zachowań.
 3. Rozwój coacha w modelach kompetencji.
 4. Budowanie relacji w modelach kompetencji.
 5. Kontraktowanie w modelach kompetencji.

V. Narzędzia wspierania rozwoju.

 1. Skuteczna wizualizacja.
 2. Narzędzia do wyznaczania celów. np.: REZULTAT
 3. Praca z metaforą.
 4. Ćwiczenia oddechowe.
 5. Trening autogenny Schultza.
 6. inne specjalistyczne narzędzia coachingowe.

Moduł 5 Pakietu 2 MSC: WKC V - Mentoring Grupowy/Superwizja kompetencyjna 7h

Cel warsztatów: Ćwiczenia przygotowujące do certyfikatu Coach Zaawansowany MSC oraz akredytacji w EMCC lub ICF.

 1. Markery, wskaźniki poziomu kompetencji.
 2. Analiza Kluczowych Kompetencji ICF, EMCC, IC w sesjach coachingowych uczestników.
 3. Ćwiczenia praktyczne przygotowujące do:
 • nowego egzaminu wiedzy ICF - the Coach Knowledge Assessment (CKA), aktualnie obowiązującego od 2022.
 • akredytacji ICF poziom ACC,
 • akredytacji w EMCC Foundation lub Practitioner,
 • etap wprowadzający do egzaminu akredytacyjnego w Izbie Coachingu,

4. Analiza przypadków, refleksyjne uczenie się.

5. Wskazówki do rozwoju i pracy indywidualnej uczestników.

Moduł 6 Pakietu 2 MSC: WKC VI - Mentoring Indywidualny/Superwizja kompetencyjna 3h

Cel warsztatów: Ukształtowanie postawy i kompetencji coacha umożliwiających prowadzenie profesjonalnych sesji w standardach ICF, EMCC, IC.

 1. Analiza i omówienie transkrypcji sesji.
 2. Szczegółowe omówienie występujących markerów i wskaźników Kluczowych kompetencji ICF, EMCC, IC.
 3. Potwierdzenie profesjonalnych sesji w standardach ICF, EMCC, IC.
 4. Uzyskanie rekomendacji z potwierdzeniem stosowania standardów w prowadzonych profesjonalnych sesjach.
 5. Konstruktywna informacja zwrotna z obszarami do rozwoju.

Moduł 7 Pakietu 3 MSC: WKC VII Pogłębione Kluczowe Kompetencje Coacha ICF, EMCC, IC.

Cel warsztatów: Sedno tożsamości coacha w podejściu transformującym

I. Analiza indywidualnego stanu tożsamości.

 1. Podejście poznawcze do tego: Kim jestem?
 2. Podejście emocjonalne: Co odczuwam?
 3. Wpływ tożsamości coacha na pracę z klientem.

II. Przeżywanie emocji

 1. Interakcja emocjonalna w sesji coachingowej.
 2. Anatomia emocji. (Funkcje mózgu)
 3. Emocje źródłem motywacji.
 4. Motywacja źródłem działania.

Moduł 8 Pakietu 3 MSC: WKC VIII Profesjonalne Kluczowe Kompetencje Coacha ICF, EMCC, IC.

Cel warsztatów: Coach w przepływie transformacji

I. Motywacja do działania.

 1. Cechy osobowości w realizacji celów.
 2. Samoocena a podjęcie działania.
 3. Zmiana nawyków.
 4. Podejmowanie decyzji.
 5. Wybór strategii działania.

II. Transformujące uczenie się.

 1. Anatomia celu transformującego.
 2. Modele coachingowe nastawione na proces.
 3. Refleksyjne uczenie się.
 4. Praca z intuicją.
 5. Poziomy świadomości.
 6. Otwartość na doświadczenie.

III. Transformująca interakcja coach - klient

 1. Wstępne założenia.
 2. Co z tego wynika?
 3. Procesy równoległe.
 4. Przeniesienie/przeciwprzeniesienie.
 5. Wielopoziomowość interferencji zachodzących między systemami coacha i klienta.

IV. Egzamin Praktyczny

 1. Sesja obserwowana 30 minut.
 2. Superwizyjna informacja zwrotna.

Logistyka:

 1. 125 godzin warsztatów: 14 dni i jeden wieczór interaktywnie online w czasie rzeczywistym.
 2. 28 godzin samodzielnej pracy: materiały na platformie, lektura literatury obowiązkowej.
 3. 7 godzin mentor coachingu grupowego interaktywnie online w czasie rzeczywistym.
 4. 3 godziny mentor coachingu indywidualnego do wykorzystania w przeciągu 5 miesięcy od daty zakończenia mentoringu grupowego.
 5. Test z wiedzy.
 6. Egzamin praktyczny.
 7. Warsztaty prowadzone za pośrednictwem systemu pracy zdalnej.
 8. NADCHODZĄCE TERMINY:
 • WKC I 08.- 09.09.2022. 9:15 -17:15,
 • WKC II 14.09.2022. 17:00 - 20:00,
 • WKC III 22. - 23.09.2022. 9:15 -17:15.
 • WKC IVa 20. - 21.10.2022. 9:15 - 17:15,
 • WKC IVb 03. - 05.11.2022. 9:15 - 17:15,
 • WKC V 17.11.2022. 9:15 - 16:15,
 • WKC VI w przeciągu 5 miesięcy od 17.11.2022,
 • WKC VII 01. - 02.12.2022. 9:15 - 17:15,
 • WKC VIIIa 15. - 16.09.2022. 9:15 - 17:15,
 • WKC VIIIb 12. - 13.10.2022. 9:15 - 16:15,

Uczestnicy szkolenia otrzymają:

a. certyfikat ukończenia szkolenia po zdanym teście i egzaminie praktycznym.

b. materiały,

c. dostęp do platformy szkoleniowej.

Modularna Szkoła Coachingu Anita Orzechowska i John-Edward Baron de Sanitas

To VIII modułów zebranych w 3 pakiety Warsztatów Kompetencji Coachingowych połączonych akronimem WKC:
 • Pakiet 1 Fundamenty Coachingu: WKC I, WKC II, WKC III - 3467,00zł
 • Pakiet 2 Coaching Zaawansowany: WKC IV, WKC V, WKC VI - 4340,00zł
 • Pakiet 3 Profesjonalny Coaching : WKC VII, WKC VIII - 5010,00zł

RAZEM INWESTYCJA W PEŁEN CYKL SZKOLENIOWY MSC: 12.817,00zł

125 godzin warsztatowych i 28 godzin na platformie e-learningowej.
Z każdego pakietu możesz skorzystać osobno!
Możesz też wypróbować, czy ta forma rozwoju jest dla Ciebie uczestnicząc w module WKC I Anita&John - " target="_blank">TERMINY w KALENDARZ WYDARZEŃ CST


Prowadzący:

Anita Orzechowska

Wspieram w rozwoju, pomagam w kryzysie.

Master Counseling & Coaching, Leadership & Executive Coach, doradca i trener biznesu, mentor, Konsultant Kryzysowy, Licencjonowany Użytkownik kwestionariusza do badania Odporności Psychicznej MTQ48, Certyfikowany Mentor Coach Kryzysowy,

Accreditation ICF PCC, Accreditation Coach IC, Accreditation EIA Senior Practitioner EMCC, Accreditation Supervizor Coaching IC, Mentor Coach ICF, Master Practitioner NLP.

Nauczyciel Akademicki oraz superwizor: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, studia podyplomowe Coaching.

https://www.cstcoaching.pl

John Edward de Sanitas

Wspieram ludzi na ich drodze do osobistego dobrostanu.

Master of Counseling and Coaching, Doradca psychospołeczny, mentor / coach (EMCC, ICF PCC), konsultant kryzysowy. HR generalist, HR partner w zarządzaniu zdrowiem, ekspert w zakresie integracji zawodowej, kształcenia i rozwoju w opiece zdrowotnej.

Coach John - John Edward Baron de Sanitas - Coaching von Mensch zu Mensch

https://coachjohn.eu

Inwestycja w cały kurs: Modularna Szkoła Coachingu: 12.817,00zł brutto

Organizator dopuszcza możliwość odwołania jeżeli nie zbierze się grupa 15 osób.

Sprawdź Nas podczas webinaru:


Zapisz ten produkt na później