+48 52 320 06 88 kontakt@cstcoaching.pl

Kurs coachingu MSC Pakiet 1 Fundamenty Coachingu online

00010
3 467.00zł
Dostępny
1
Szczegóły produktu
Marka: WKC Anita&John
: sztuka

Kurs coachingu MSC Pakiet 1 Fundamenty Coachingu - usługa online

Pakiet 1 Fundamenty Coachingu: WKC I + WKC II + WKC III = 35 godzin warsztatowych i 10 platformy = 45 godzin

WKC I - Fundamenty klasycznego Coachingu niedyrektywnego. 16h Warsztaty +4h Platforma = 20 h

WKC II - Etyka w pracy coacha - Kodeksy Etyczne IC, EMCC, ICF 3h+2h Platforma

WKC III - Podstawy Kluczowych Kompetencji Coacha - 16h Warsztaty +4h Platforma =20 h ACSTH

JEDYNE w POLSCE szkolenie w zakresie kompetencji i przygotowujące do akredytacji w 3 organizacjach: ICF, EMCC, IC.

Więcej...

NOWOŚĆ

Uczymy zgodnie z standardami i wymaganiami akredytacyjnymi 3 niezależnych organizacji coachingowych:

 • IC Izba Coachingu
 • EMCC European Mentoring & Coaching Council
 • ICF International Coaching Federation

Edycja uwzględniać będzie zmiany w ICF od 2022 roku.

Pakiet 1 to jeden z 3 pakietów
Modularnej Szkoły Coachingu Anita Orzechowska i John Edward Baron de Sanitas

MSC składa się z 3 pakietów i 8 modułów WKC

 1. Pakiet 1 Fundamenty Coachingu: WKC I, WKC II, WKC III 35h warsztaty, 10 platforma e-learning.
 2. Pakiet 2 Coaching Zaawansowany: WKC IV, WKC V, WKC VI 42h warsztaty, 8 platforma e-learning.
 3. Pakiet 3 Coaching Profesjonalny: WKC VII, WKC VIII 48h warsztaty, 10 platforma e-learning.

razem 125 godzin warsztatowych online i 28 godzin pracy na platformie e-learningowej

Możesz kupić cały program lub poszczególne Pakiety.

Moduł WKC I, WKC II, WKC III kupujesz osobno lub w Pakiecie 1

Dla kogo:
 • osoby uzupełniające swoje kompetencje coachingowe,
 • osoby zastanawiające się nad zawodem Coacha,
 • osoby zainteresowane samorozwojem,
 • handlowcy, inni specjaliści,
 • konsultanci, trenerzy, doradcy, psycholodzy,
 • menedżerowie, liderzy, specjaliści HR,
 • lekarze, dietetycy,
 • nauczyciele, doradcy zawodowi,
 • osoby z obszaru pomocowego.

Cel Pakietu 1:

Pozyskanie i praktyczne zastosowanie bazowych kompetencji coachingu klasycznego:

 • techniki i narzędzia efektywnej komunikacji,
 • Kluczowe Kompetencje Coacha,
 • modele pracy wspierającej,
 • zastosowanie etyki zawodowej.

Korzyści z Pakietu 1:

 • uzyskanie wystarczającej ilości godzin do pierwszej międzynarodowej akredytacji w EMCC na poziomie Foundation oraz inicjacja akredytacji w ICF ścieżka portfolio,
 • zdobycie podstawowych kompetencji trzech organizacji coachingowych,
 • uzyskanie wglądu do kluczowych kompetencji coacha niedyrektywnego,
 • zapoznanie się z głównymi narzędziami pracy coacha,
 • poszerzenie głównych narzędzi komunikacyjnych coacha.
 • podniesienie kompetencji w zakresie etyki w pracy coacha,
 • zapoznanie się z Kodeksami Etycznymi IC, EMCC, ICF,
 • ukończenie warsztatów prowadzonych przez akredytowanych profesjonalistów.

Program warsztatów PAKIET 1

WKC I

Cel warsztatów: Pozyskanie bazowych kompetencji coachingu klasycznego.

I. Wprowadzenie do coachingu klasycznego

 1. Definicje coachingu ICF, EMCC, IC.
 2. Przykłady celów i obszarów coachingu.

II. Różnice między coachingiem niedyrektywnym a innymi usługami rozwojowymi i pomocą psychologiczną

 1. Klient zasobny, wstępne rozpoznanie kompetencji oraz zakresu sprawczości.
 2. Rozróżnienie kompetencji osób wspierających z odróżnieniem określonych kompetencji które posiada coach, zakres jego działania.

III. Przebieg procesu coachingu klasycznego

 1. Założenia, struktura i przebieg procesu.
 2. Określenie celu procesowego.
 3. Struktura sesji.

IV. Elementy efektywnej komunikacji niedyrektywnej

 1. Zadawanie pytań, obszary stosowania pytań zamkniętych i otwartych, tworzenie i zastosowanie.
 2. Aktywne słuchanie.
 3. Odzwierciedlanie.
 4. Klaryfikacja.
 5. Parafraza, backtracking i inne.

V. Praktyczne ćwiczenia pracy z klientem

 1. Zastosowanie modelu GROW, tworzenie i implementacja pytań w poszczególnych obszarach modelu.
 2. Ćwiczenia do zastosowania na poszczególnych etapach sesji.

VI. Określenie kompetencji coacha klasycznego / niedyrektywnego

 1. Kompetencje Coacha ICF, EMCC, IC w praktyce.
 2. Rozpoznawanie kompetencji w sesji coachingowej.
 3. Permanentny rozwój: superwizja, mentorcoaching, autorefleksja.

WKC II

Cel warsztatów: Pozyskanie kompetencji z obszaru etyki coachingu klasycznego.

 1. Omówienie Kodeksów Etycznych ICF, EMCC, IC.
 2. Wyłonienie różnic i podobieństw między kodeksami.
 3. Analiza przypadków.

WCK III

Praktyczne posługiwanie się podstawowymi umiejętnościami z zakresu Kluczowych Kompetencji Coacha.

I. Wprowadzenie do kluczowych kompetencji określonych przez ICF, EMCC, IC (8 godzin)

 1. Charakterystyka Kluczowych Kompetencji coacha niedyrektywnego,
 2. Podobieństwa i różnice pomiędzy ICF, EMCC, IC,
 3. Analiza przypadków.

II. Kluczowe Kompetencje ICF, EMCC, IC w przebiegu procesu coachingu klasycznego (4 godziny)

 1. Kompetencje w założeniach, strukturze i przebiegu procesu.
 2. Kompetencje w określeniu celu procesowego.
 3. Kompetencje w struktura sesji.

III. Praktyczne ćwiczenia Kluczowych Kompetencji Coacha z zastosowaniem Modelu GROW (4 godziny)

 1. Zastosowanie modelu GROW, tworzenie i implementacja kompetencji.
 2. Narzędzia komunikacji w Kluczowych Kompetencjach ICF, EMCC, IC:
 3. Zastosowanie pytań,
 • Aktywnego słuchania,
 • Odzwierciedlania,
 • Klaryfikacji,
 • Parafrazy, backtrackingu
 • i innych narzędzi.

Logistyka:

 1. 35 godzin warsztatów: 4 dni i jeden wieczór interaktywnie online w czasie rzeczywistym.
 2. 10 godzin samodzielnej pracy: materiały na platformie, lektura literatury obowiązkowej.
 3. 50 Minut - 3 Testy z wiedzy.
 4. Warsztaty prowadzone za pośrednictwem systemu pracy zdalnej.
 5. Terminy:
 • WKC I 08.- 09.09.2022. 9:15 -17:15,
 • WKC II 14.09.2022. 17:00 - 20:00,
 • WKC III 22. - 23.09.2022. 9:15 -17:15.

Uczestnicy szkolenia otrzymają:

a. certyfikat ukończenia szkolenia po zdanym teście,

b. materiały,

c. dostęp do platformy szkoleniowej.

Modularna Szkoła Coachingu Anita Orzechowska i John-Edward Baron de Sanitas

To VIII modułów zebranych w 3 pakiety Warsztatów Kompetencji Coachingowych połączonych akronimem WKC:
 • Pakiet 1 Fundamenty Coachingu: WKC I, WKC II, WKC III - 3467,00zł
 • Pakiet 2 Coaching Zaawansowany: WKC IV, WKC V, WKC VI - 4340,00zł
 • Pakiet 3 Profesjonalny Coaching : WKC VII, WKC VIII - 5010,00zł

RAZEM INWESTYCJA W PEŁEN CYKL SZKOLENIOWY MSC: 12.817,00zł

125 godzin warsztatowych i 28 godzin na platformie e-learningowej.
Z każdego pakietu możesz skorzystać osobno!
Możesz też wypróbować, czy ta forma rozwoju jest dla Ciebie uczestnicząc w module WKC I Anita&John - " target="_blank">TERMINY w KALENDARZ WYDARZEŃ CST


Prowadzący:

Anita Orzechowska

Wspieram w rozwoju, pomagam w kryzysie.

Master Counseling & Coaching, Leadership & Executive Coach, doradca i trener biznesu, mentor, Konsultant Kryzysowy, Licencjonowany Użytkownik kwestionariusza do badania Odporności Psychicznej MTQ48, Certyfikowany Mentor Coach Kryzysowy,

Accreditation ICF PCC, Accreditation Coach IC, Accreditation EIA Senior Practitioner EMCC, Accreditation Supervizor Coaching IC, Mentor Coach ICF, Master Practitioner NLP.

Nauczyciel Akademicki oraz superwizor: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, studia podyplomowe Coaching.

https://www.cstcoaching.pl

John Edward de Sanitas

Wspieram ludzi na ich drodze do osobistego dobrostanu.

Master of Counseling and Coaching, Doradca psychospołeczny, mentor / coach (EMCC, ICF PCC), konsultant kryzysowy. HR generalist, HR partner w zarządzaniu zdrowiem, ekspert w zakresie integracji zawodowej, kształcenia i rozwoju w opiece zdrowotnej.

Coach John - John Edward Baron de Sanitas - Coaching von Mensch zu Mensch

https://coachjohn.eu

Inwestycja w cały pakiet 3467,00zł brutto

Organizator dopuszcza możliwość odwołania jeżeli nie zbierze się grupa 15 osób.

Zapisz ten produkt na później