+48 52 320 06 88 kontakt@cstcoaching.pl

Coaching Kryzysowy menadżerski 12 sesji online

00015
4 959.35zł
Daj sobie pomóc! Jeżeli to kryzys emocjonalny, znaczy jesteś zupełnie zdrowa/y a to co się z tobą dzieje to naturalna reakcja!
Dostępny
1
Szczegóły produktu
Marka: CST
: 1 sesja
: sesja

COACHING KRYZYSOWY MENADŻERSKI PAKIET 12 SESJI ONLINE - USŁUGA ZDALNA

COACHING KRYZYSOWY MENADŻERSKI JEST DLA CIEBIE JEŻELI:

 • potrzebujesz rozwiązań na sytuacje kryzysowe i realizacje założonych celów,
 • doświadczasz wypalenia zawodowego, podejrzewasz wypalenie zawodowe,
 • pracujesz pod wpływem dużego stresu, obciążona/y ciągłym ryzykiem, presją i wyzwaniami.
 • pracujesz w środowisku konfliktowym, z dużą rotacją, brakami kadrowymi,
 • chcesz wzmocnić efektywność osobistą w zakresie zarządzania organizacją, działem, zespołem.

Przed zamówieniem możesz skorzystać z bezpłatnej: konsultacji z coach biznesowy

Po zamówieniu wybierz:

COACHING KRYZYSOWY MENADŻERSKI PRZEZNACZONY JEST DLA:

 1. Właścicieli i menadżerwów z mikro i małych przedsiębiorstw.
 2. Menadżerów, kadry zarządzającej małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami, pracowników działów HR.

CEL COACHINGU KRYZYSOWEGO MENADŻERSKIEGO

1. Pomoc w wyjściu z kryzysu, wsparcie emocjonalne, szukanie możliwości rozwiązań dla trudnych sytuacji biznesowych, rozwój pokryzysowy.

Możesz skorzystać z Naszej propozycji obszarów pracy lub zaproponować własne potrzeby.

PROGRAM RAMOWY SPOTKAŃ:

 1. Pierwsze spotkanie: rozpoznanie stanu obecnego, zapoznanie się z charaktrystyką problemu/ów, zapewnienie bezpieczeństwa. Diagnoza kryzysu.

Kolejne spotkania Faza interwencyjno-mentoringowa

 1. Ocena sytuacji, identyfikacja obszarów, które wymagają pomocy, wsparcie emocjonalne.
 2. Określenie obszarów do pracy.
 3. Definiowanie zasobów, źródeł sytuacji kryzysowych.
 4. Dbanie o energie mentalną, redukcję stresu.
 5. Rozważanie rónych możliwości poradzenia sobie z problemami.
 6. Tworzenie planu działania, zadania domowe, praca między sesjami.

Faza coachingowo – rozwojowa

 1. Wsparcie aktywizujące wzrost pokryzysowy. Praca z emocjami.
 2. Pozytywne przewartościowanie Twojej roli jako menadżera.
 3. Zmiana myślenia w roli menadżera.
 4. Praca nad wizją przyszłości Ciebie jako menadżera.
 5. Kształtowanie odpowiedzialności lidera, praca na wartościach i przekonaniach.
 6. Wyznaczenie celów zawodowych/biznesowych.
 7. Poszukiwanie alternatywnych rozwiązań do minimalizowania wpływu sytuacji kryzysowych na osiągnięcie zakładanych celów w przypadku ich wystąpienia.
 8. Wyznaczanie ról i zadań adekwatnych do przyjętego planu wdrożenia, dopasowanych do kluczowych kompetencji podległych pracowników i posiadanych przez nich zasobów.
 9. Ustalenie harmonogramu i wdrażanie planu działań.


PRZED WŁAŚCIWĄ SESJĄ COACHINGU KRYZYSOWEGO MENADŻERSKIEGO OTRZYMASZ:

 1. Informacje dotyczące zakresu i formy prowadzonej sesji.
 2. Informacje czym jest kryzys, kryzys emocjonalny, interwencja kryzysowa i rozwoj pokryzysowy w formie coachingu, czym różni się od innych form wsparcia/pomocy: psychoterapii, pomocy psychiatrycznej, poradnictwa psychologicznego oraz jaka jest istota, funkcja i przebieg.
 3. Rozmowę wstępną podczas której, osoba prowadząca i klient będą mogli scharakteryzować właściwą formę i rodzaj pracy oraz możliwości współpracy.
 4. Informacje jeżeli zakres tematyczny, obszar, stan klienta nie będą wpisywały się w zakres Coachingu Kryzysowego, osoba prowadząca poinformuje klienta o innych możliwościach.
 5. W przypadku zlecenia przez organizacjęspotkanie trójstronne dotyczące zakresu, celu procesowego, poruszanych zagadnień.
 6. Dokumenty: Kontrakt, Warunki Ogólne, Warunki Szczególne, jako istotne elementy bezpiecznej pracy dla prowadzącego i jego klienta.

W TRAKCIE SPOTKAŃ COACHINGU KRYZYSOWEGO MENADŻERSKIEGO OTRZYMASZ OD PROWADZĄCEGO:

1. Faza interwencyjno – mentoringowa

1. Zostaniesz wysłuchany w bezpiecznej relacji:

 • bez oceny,
 • bez krytyki,
 • bez oskarżeń,
 • bez nacisku.

2. Dostaniesz przestrzeń do:

 • wyrażenia emocji,
 • bycia sobą,
 • możliwości ekspozycji swojego stresu, kryzysu, bezradności.

3. Otrzymasz wsparcie w uruchomieniu Twoich zasobów, o ile Twój stan będzie na to pozwalał.

4. Otrzymasz wsparcie w szukaniu rozwiązań, jeżeli będzie na to przestrzeń, a Ty będziesz gotowa/y.

W fazie coachingowo-rozwojowej

1. Otrzymasz przyjazną atmosferę do generowania rozwiązań w kwestii dalszego postępowania w obszarze zawodowym lub/i biznesowym lub/i życia prywatnego.

2. Wrażliwość na potrzeby i oczekiwania.

3. Gwarancję najwyższej jakości prowadzonej usługi z uwzględnieniem eksperckiej wiedzy dotyczącej metod i narzędzi odpowiadających konkretnej sytuacji.

4. Jeżeli zostanie tak uzgodnione – pisemną informacje zwrotną.

5. Otrzyma informacje o możliwościach dalszej pracy w wybranej sferze.

CO MOŻESZ ZYSKAĆ?

 1. W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI SESJI, GŁEBOKOŚCI KRYZYSU, ZŁOŻONOŚCI PROBLEMÓW:
 • Rozpoznanie rodzaju kryzysu oraz jego głębokości.
 • Pomoc w nazwaniu lub/i przyjrzeniu się emocjom.
 • Normalizacja Twojego stanu, jeżeli to kryzys emocjonalny – jesteś zdrowym człowiekiem, a to co się z Tobą dzieje to naturalna reakcja organizmu.
 • Redukcja stresu, przywołanie spokoju, szukanie możliwych dróg wyjścia z trudnej sytuacji.
 • Wyjście z kryzysu emocjonalnego, odbudowa energii mentalnej.
 • Powrót do Twojej normy psychologicznej i praca nad rozwojem pokryzysowym.
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, zapobieganie konfliktom, zrozumienie mechanizmów delegowania zadań.
 • Opracowanie planu własnego rozwoju w kontekście pozyskania niezbędnej wiedzy i umiejętności do dalszego rozwoju zespołu, działu, organizacji.
 • Przygotowanie planów rozwoju lub wdrożenia planów strategicznych w działania operacyjne.
 • Wzmocnienie osobistej efektywności w pracy w zmiennym środowisku opatrzonym sytuacjami kryzysowymi i stresem.

WIĘCEJ O COACHINGU KRYZYSOWYM, CZYTAJ .......

LOGISTYKA, TERMIN ROZPOCZĘCIA:

 1. W czasie dowolnym momencie możesz wykupić usługę i umówić się na konsultacje lub/i następnie wybrać termin pierwszej sesji.
 2. W przypadku świadczenia usługi stacjonarnie w innym miejscu niż biuro CST Coaching lub poza Bydgoszczą dochodzą koszty świadczenia usługi.
 3. Sesja coachingu kryzysowego menadżerskiego - od 45 do 90 minut.
 4. W razie konieczności charakter usługi może zostać zmieniony do spotkań rozwojowych mentorsko-coachingowych lub innej formy wsparcia.

Prowadząca:

Anita Orzechowska

Counselor, Certyfikowany Coach Mentor Kryzysowy IPTK, Akredytowany Coach i Superwizor Izby Coachingu, Akredytowany Coach ICF PCC, Mentor Coach ICF, Akredytowany Mentor i Coach EIA Senior Practitioner EMCC, Master Praktyk NLP, Magister Doradztwa i Coachingu, Dyplomowany i Certyfikowany Coach, Trener kompetencji coachingowych, komunikacja, sprzedaż i produkcja, Mentor i Doradca biznesu.

Sesje odbywają się - online - za pośrednictwem systemu do pracy zdalnej, ZOOM

DO POBRANIA INSTRUKCJA REJESTRACJI NA APLIKACJĘ ZOOM: POBIERZ INSTRUKCJĘ

DO POBRANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU DO PRACY ZDALNEJ ZOOM: POBIERZ INSTRUKCJĘ

MOŻESZ PRACOWAĆ WYKUPUJĄC DOSTĘP DO POJEDYNCZEJ SESJI: COACHING KRYZYSOWY MENADŻERSKI 1 SESJA ONLINE

To jak gotowy / gotowa na pomoc?


Coaching menedżerski kryzysowycoaching-kryzysowy

Zapisz ten produkt na później