PRACUJEMY ONLINE

Na czym polega superwizja?

To praca superwizora i superwizanta. Superwizor to osoba z większym lub równorzędnym doświadczeniem, co superwizant. Superwizja to wgląd w pracę superwizanta, daje najlepsze efekty rozwoju superwizanta, niezależnie od tego, na jakim poziomie się znajduje. Dzięki pracy superwizyjnej, coach/ menadżer/ trener otrzymuje informację zwrotną od superwizora oraz informacje z własnych przemyśleń, podczas procesu refleksyjnego uczenia się.  W przypadku superwizji grupowej, uczestnik może otrzymać również poszerzoną informację zwrotną od innych uczestników superwizji.

,,Supervision is a forum where supervisees review and reflect on their work in order to do it better."

(Carroll 2007: s. 433, za Tatiana Bachkirova, Peter Jackson and David Clutterbuck Coaching and Mentoring Supervision Theory and Practice; Open University Press, New York 2011, s.15.)

Kto może podlegać superwizji?

 1. Coachowie przygotowywujący się do certyfikacji/akredytacji.
 2. Praktykujący coachowie.
 3. Doświadczeni coachowie, z wieloletnią praktyką.
 4. Menadżerowie, którzy w swojej pracy posługują się narzędziami leadership coachingu.
 5. Trenerzy, którzy w swojej pracy posługują się narzędziami coachingu grupowego bądź zespołowego.
 6. Początkujący coachowie, którzy są:
 • w trakcie studiów/szkoleń coachingowych,
 • absolwentami, krótko po skończeniu studiów/szkoleń coachingowych.

PROGRESSIO™

Jak przebiega sesja superwizyjna? MODEL PROGRESSIO™

Spotkanie z coachem/ menadżerem/trenerem przebiega zgodnie z MODEL PROGRESSIO™ ( z łaciny- postęp, kierunek, przebieg)

Przywitanie i kontrakt,

Relacja i bezpieczeństwo,

Omówienie potrzeb,

Grupowanie tematów,

Rewizja tego, co najważniejsze teraz,

Elastyczne dobranie metod pracy dostosowane do poziomu rozwoju coacha/menadżera/trenera,

Superwizyjna praca superwizora i superwizanta,

Superwizyjne refleksyjne uczenie się,

Informacja zwrotna,

Odkrywczość procesu, która przekłada się na wyniki.

 

Co daje superwizja?

Superwizja pokazuje mocne strony superwizanta oraz obszary do rozwoju, daje możliwości generowania rozwiązań, na różnych poziomach jego rozwoju:

 • rozwoju kompetencji coacha, menadżera, trenera,
 • rozwoju biznesu,
 • rozwoju dojrzałości coacha/menadżera/trenera.

Największą korzyć daje klientom:

 • klientem coacha jest coachee
 • klientem menadżera jest pracownik,
 • klientem trenera jest uczestnik szkolenia.

Dzięki pracy superwizyjnej klienci coacha, menadżera, trenera, mogą czuć się bezpiecznie.

FAQ Najczęściej zadawane pytania

Jak wygląda praca superwizja?

W bezpiecznej przestrzeni zaufania superwizant odkrywa swój potencjał i możliwości. Superwizor pracuje z uczestnikiem, nad jego rozwojem, pokazując jak dobry może być w tym co robi. W oparciu o model Przywództwa Sytuacyjnego SLII® – przyjmując, że coachowie/menadżerowie/trenerzy mogą i chcą się rozwijać, a styl prowadzonej superwizji dostosowany jest do ich poziomu rozwoju, dojrzałości oraz potrzeb.

Przywództwo Sytuacyjne SLII® – współzałożyciele: The Ken Blanchard Companies (2010),  koncepcja integrująca, jako poprawiony model z 1968 roku Kena Blancharda i Paula Herseya, za: Współzałożyciele i konsultanci The Ken Blanchard Companies, Przywództwo wyższego stopnia, wydanie II; Warszawa 2016, Wydawnictwo naukowe PWN s.198-234;


Skontaktuj się

W jakiej formie można pracować superwizyjnie?

Superwizja indywidualna

– spotkanie superwizora i superwizanta 1:1.

Superwizja grupowa

– superwizor i otwarta grupa superwizantów,

– superwizor izamknięta grupa superwizantów

Spotkania superwizyjne mogą odbywać się:

 1. w biurze ul. Ogińskiego 16, pokój 609 Bydgoszcz – po uprzednim umówieniu spotkania.
 2. w innym ustalonym miejscu.
 3. za pomocą urządzeń teleinformatycznych: zoom, skype, Messenger, telefon, LIVE EVENEA ONLINE.

Skontaktuj się

Jakie są rodzaje superwizji?

Superwizja problemowa – przyglądanie się trudnościom w pracy, z konkretnymi klientami, sytuacjami, systemami, typami klientów.

Superwizja rozwojowa – przyglądamy się szerszemu kontekstowi, wartościom, przekonaniom coacha, np. rozwój jego praktyki coachingowej, rozwój biznesu coachingowego, ukierunkowanie się na daną specjalizację.

Superwizja normatywna –przyglądanie się kompetencjom, interwencjom, umiejętnościom, stosowanym narzędziom przez coacha/menadżera/trenera. Podczas superwizji rozwijane mogą być konkretne obszary.

(za K. Dujanowicz, A. Chraniuk, Superwizja w coachingu, Lublin 2016, s.20)

Superwizja normatywna, może być pomocna w procesach:

 • certyfikujących poszczególnych szkół/studiów coachingowych,
 • akredytujących w poszczególnych organizacjach coachingowych,

Przykładem superwizji normatywnej jest mentor coaching wymagany przy ubieganiu się o akredytację w International Coach Federation. – Superwizja jest procesem uczenia się doświadczonego coacha przy wsparciu superwizora. Ma ona na celu lepsze zrozumienie prowadzonych procesów coachingowych, podniesienie kompetencji oraz rozwój coacha. ICF rekomenduje profesjonalnym coachom regularne poddawanie się superwizji. Od 2021 roku obowiązuje zmieniony model kluczowych kompetencji. Superwizja jest rekomendowana w celu rozwoju kompetencji 2. Embodies a Coaching Mindset

źródło: ICF Polska

Superwizja wymagana jest w przypadku akredytacji w Izbie Coachingu

źródło: Izba Coachingu

Jesteś zainteresowany?

SESJA INDYWIDUALANA